Platformy schodowe są urządzeniami dźwigowymi likwidującymi bariery architektoniczne w postaci schodów. Posiadają większy udźwig niż np. krzesełka schodowe.

Sterowanie nimi odbywa się za pomocą panelu sterowania lub zdalnie za pomocą pilota albo tzw. kasety przywoławczej. Zabezpieczeniem są tam opuszczane na czas jazdy specjalne barierki.

Platformy schodowe posiadają zwykle najazd po specjalnych rampach umieszczonych z boku platformy, które po złożeniu stanową dodatkowe zabezpieczenie.

Tor jezdny platform schodowych może być montowany do ściany nośnej lub do słupków.

Rodzaj napędu, czy maksymalny kąt nachylenia toru jazdy zależą tu od warunków technicznych pomieszczenia oraz od konkretnego modelu platformy.

Warto wiedzieć, że w przypadku wąskich klatek montaż platformy może okazać się niemożliwy.

Platformy schodowe można podzielić na dwie grupy:

  1. Na szynie prostej.
  2. Na szynie krzywoliniowej.

Platformy schodowe na szynie prostej mogą pokonać różnicę jednego biegu schodowego. Można je zastosować na schodach prostych bez półpięter. Minimalna szerokość biegu schodowego dla wjazdu i zjazdu to 1,1 m. Należy pamiętać, że ten rodzaj platform można zastosować w przypadku, gdy na schodach nie ma zakrętów. Montaż takich platform nie wymaga pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia w Wydziale Architektury, wymaga natomiast zgody administracji.

Platformy schodowe na szynie krzywoliniowej charakteryzują się tym, że posiadają kręty tor jazdy. Polecane jest ich zastosowanie w sytuacjach, kiedy wymagane jest wygięcie szyny w dowolnym kierunku. Ten rodzaj platform projektowany jest zawsze według indywidualnej specyfiki miejsca. Po złożeniu zajmują one mało miejsca. Montaż nie wymaga tu wykonywania prac budowlanych ingerujących w architekturę.

Modele platform schodowych przedstawiamy w zakładce „Platformy schodowe”.