Osoby niepełnosprawne mogą obniżyć koszty likwidacji barier nawet o kilkadziesiąt procent, jeżeli skorzsytają z dofinansowania. Zobacz, w jaki sposób można je uzyskać!

Dofinansowania ze środków PFRON
Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych pozwalają obniżyć koszty likwidacji barier architektonicznych nawet o 95%!

Z artykułu dowiesz się:

 • kto przyznaje dotacje z PCPR,
 • na co można przeznaczyć środki z PFRON,
 • jak uzyskać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych.

Kto przyznaje dofinansowania dla niepełnosprawnych?

Główną instytucją, która przyznaje dofinansowania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na likwidację barier można uzyskać, składając wniosek do PCPR-u, MOPR-u lub MOPS-u odpowiedniego do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Dzięki uzyskaniu finansowego wsparcia możesz zamontować w domu lub mieszkaniu dwupoziomowym na przykład komfortową windę Stiltz.

Winda domowa Stiltz DUO

W jaki sposób można wykorzystać środki z dotacji z PCPR?

Przykładowe czynności w zakresie likwidacji barier, które można zrealizować po uzyskaniu dofinansowania z PFRON:

 • budowa pochylni,
 • zakup dźwigu osobowego,
 • zakup podnośnika,
 • montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych,
 • montaż uchwytów np. w toalecie,
 • likwidacja progów,
 • likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg,
 • wymiana ościeżnicy i drzwi na szersze,
 • montaż podłóg antypoślizgowych.

Platforma schodowa to kolejne urządzenie, które można założyć taniej, dzięki dotacji dla osób niepełnosprawnych.

Platforma schodowa dla niepełnosprawnych Extrema Logic | Dom Seniora Willa Surmia

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która ma trudności z poruszaniem się. Musi być ona właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery. Albo posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe na montaż windy dla niepełnosprawnych.

Dofinansowanie można też przeznaczyć na likwidację barier technicznych

Przykłady likwidacji barier:

 • montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób,
 • zakup, dostawa, montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego,
 • zmiana sposobu oświetlenia,
 • trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna,
 • zakup urządzenia umożliwiającego osobie niepełnosprawnej prowadzenie samochodu,
 • zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym,
 • zakup innego sprzętu likwidującego bariery techniczne wskazany przez lekarza specjalistę.

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych  się może ubiegać się osoba niepełnosprawna tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Podnośnik pionowy to kolejny przykład dźwigu, który można założyć niższym kosztem, dzięki dofinansowaniu dla osób niepełnosprawnych.

Podnośnik dla niepełnosprawnych w bloku KALI B | Windy Schodowe

Dotacja obejmuje również likwidację barier w komunikowaniu się

Przykładowy likwidacji barier:

 • zakup urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku telewizora,
 • zakup telefonu ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną,
 • zakup budzika wibracyjnego,
 • montaż sygnalizacji optycznej dzwonków do drzwi, telefonu itp.,
 • montaż instalacji dźwiękowej sygnalizacyjno-alarmowej.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się może ubiegać się osoba niepełnosprawna tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Warunki uzyskania dotacji

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje osobom, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie. Muszą one też mieszkać na terenie danego miasta.

Zakres udzielanej pomocy może się różnić w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie/Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie. Dlatego przed złożeniem wniosku warto uzyskać informację na temat warunków otrzymania dotacji w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Finansowe wsparcie przysługuje także na zakup i montaż krzesełka schodowego dla seniora.

Jak działa krzesełko schodowe? Winda schodowe Otolift Modul AIR na torze krzywoliniowym

Pisemne wnioski  składa się w PCPR-ze/MOPR-ze właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Są one rozpatrywane wg kolejności wpłynięcia do urzędu, co oznacza że kto pierwszy, ten lepszy. Warto zatem złożyć je już na początku roku. Istnieje wtedy większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania.

Dowiedz się więcej - zadzwoń do ekspertów z Wind Schodowych