Wiele osób niepełnosprawnych nie do końca wie, gdzie i jak może starać się o dofinansowanie zakupu sprzętów ułatwiających funkcjonowanie z dysfunkcją. Istnieje bowiem kilka rodzajów dofinansowań i czasem ciężko zorientować się w tym, które wybrać.

Główną instytucją, która przyznaje dofinansowania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednak takie dofinansowania obsługiwane są obecnie przez jednostki samorządowe (PCPRy i MOPRy).

Co m.in. można uzyskać w ramach dofinansowań?

Likwidacja barier architektonicznych

Środki z PFRON dostępne są w PCPRach/MOPRach.

Przykładowe czynności w zakresie likwidacji barier:

 • budowa pochylni
 • zakup dźwigu osobowego
 • zakup podnośnika
 • montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych
 • montaż uchwytów np. w toalecie
 • likwidacja progów
 • likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg
 • wymiana ościeżnicy i drzwi na szersze
 • montaż podłóg antypoślizgowych.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Likwidacja barier technicznych

Środki z PFRON dostępne są w PCPRach/MOPRach.

Przykładowe czynności w zakresie likwidacji barier:

 • montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób
 • zakup, dostawę, montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego
 • zmiana sposobu oświetlenia
 • trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna
 • zakup urządzenia umożliwiającego osobie niepełnosprawnej prowadzenie samochodu
 • zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym
 • zakup innego sprzętu likwidującego bariery techniczne wskazany przez lekarza specjalistę.

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych  się może ubiegać się osoba niepełnosprawna tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Środki z PFRON dostępne są w PCPRach/MOPRach.

Przykładowe czynności w zakresie likwidacji barier:

 • zakup urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku telewizora
 • zakup telefonu ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną
 • zakup budzika wibracyjnego
 • montaż sygnalizacji optycznej dzwonków do drzwi, telefonu itp.
 • montaż instalacji dźwiękowej sygnalizacyjno-alarmowej

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się może ubiegać się osoba niepełnosprawna tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie, zamieszkujące na terenie danego miasta.

Zakres udzielanej pomocy może się różnić w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie/Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie. Dlatego przed złożeniem wniosku warto uzyskać informacje nt. warunków uzyskania dofinansowania we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania PCPR/MOPR.

Pisemne wnioski  składa się w PCPR/MOPR właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpłynięcia do urzędu, co oznacza że kto pierwszy ten lepszy. Ważną zatem kwestią jest tutaj, aby złożyć  je na początku danego roku. Jest wtedy większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania.