Początek roku jest najlepszym momentem na to, aby starać się o dofinansowanie do likwidacji barier. To właśnie wtedy pojawia się największa pula środków do wykorzystania w ciągu całego roku. Obowiązywanie zasady: „kto pierwszy ten lepszy” sprawia, że nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Zobacz, jak to zrobić!

Złożone krzesełko Otolift TWO nie zajmuje dużo miejsca na schodach.
Domowe krzesełko schodowe przymocowane do stopni schodów

Z artykułu dowiesz się:

  • gdzie złożyć wniosek o dotację z PCPR,
  • jaka jest wysokość dofinansowania do budowy windy,
  • na co możesz przeznaczyć środki pochodzące z dofinansowania ze środków PFRON?

Gdzie złożyć wniosek o dotację na windę?

Środki przeznaczone na dofinansowania na likwidację barier pochodzą z PFRON, jednak wszystkie dokumenty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS), Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Wybór placówki zależy od miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Pomóż starszym rodzicom uzyskać dotację i zmniejszyć koszty zakupu krzesełka schodowego – np. takiego, jak na filmiku!

Dotacje dla niepełnosprawnych w praktyce

PFRON jest instytucją, która przyznaje środki na dofinansowania osobom niepełnosprawnym. Taki obowiązek nakłada na PFRON rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

Dzięki dotacji z PCPR możesz taniej założyć w swoim domu platformę schodową z poniższego filmiku.

  • Wysokość dotacji sięga nawet 95% kosztów całego przedsięwzięcia, jednak nie może być to więcej niż wysokość piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Dokładną wartość dofinansowania ustala komisja. Odbywa się to na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.
  • Zakres udzielanej pomocy może być różny w zależności od poszczególnych rejonów kraju, dlatego przed złożeniem ostatecznego wniosku warto skontaktować się z odpowiednim PCPR-em / MOPR-em / MOPS-em i porozmawiać o warunkach uzyskania dofinansowania.

O dotację na windę może się ubiegać osoba niepełnosprawna, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie. Potencjalny beneficjent powinien mieszkać na terenie danego miasta. Umowa zawierana jest z osobą niepełnosprawną, która może uzyskać dofinansowanie aż w 3 obszarach. Aby dobrze „ulokować” swój wniosek, warto poznać kilka istotnych informacji na temat każdego z nich.

Dzięki dotacji dla niepełnosprawnych możesz zlikwidować bariery także w swoim bloku. Zobacz, jak to zrobić za pomocą platformy przyschodowej.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych z PFRON

Pierwszy obszar obejmuje dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Aby uzyskać wsparcie, należy m.in. zrealizować inwestycję, która ma na celu zwiększenie dostępności przestrzeni architektonicznej. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Najczęstszym przykładem takich przeszkód są schody.

W ramach tego obszaru można uzyskać dotację np. na: kupno podnośnika, windy krzesełkowej, budowę pochylni oraz montaż uchwytów i poręczy np. w toalecie.

Dofinansowanie do likwidacji barier na podnośnik ścienny
Podnośnik dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma problemy z poruszaniem się. Musi ona być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której mają zostać zlikwidowane bariery. W przeciwnym razie powinna posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu dwupoziomowym i pokonywanie schodów sprawia Ci problemy, wykorzystaj dotację z PFRON na założenie windy domowej Stiltz.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych bez tajemnic

Aby je otrzymać, trzeba m.in. zainwestować w zakup sprzętu technicznego, który pozwoli osobie niepełnosprawnej na samodzielne i niezależne funkcjonowanie. Bariery techniczne to wszelkie przeszkody wynikające z niedostosowania, lub braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

W ramach tego obszaru można uzyskać dotację np. na: zakup podnośnika, platformy schodowej, schodołaza, montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie okien i drzwi w niestandardowy sposób, kupno urządzeń umożliwiających osobie niepełnosprawnej prowadzenie samochodu, zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym.

Sprawdź modele windy Stiltz.
Mała winda do domu dla seniora lub osoby na wózku inwalidzkim

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych  przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się od A do Z

Jego przyznanie ma na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi. Bariery w komunikowaniu się to wszystkie ograniczenia, które uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

W ramach tego obszaru można uzyskać dotację np. na: kupno telefonu ze wzmacniaczem lub cewką indukcyjną, kupno urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku telewizora, montaż instalacji dźwiękowej sygnalizacyjno-alarmowej, montaż sygnalizacji optycznej dzwonków do drzwi, telefonu itp.

Jeżeli masz problemy z poruszaniem się, to możesz wykorzystać dofinansowanie z PFRON na zakup takiego podnośnika pionowego.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Po zapoznaniu się ze szczegółami dotyczącymi konkretnych obszarów, łatwiej określić, jaki wniosek najlepiej złożyć. Pomocą służą też pracownicy PCPR-ów / MOPR-ów / MOPS-ów oddelegowani do obsługi osób niepełnosprawnych. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji, poszerz swoją wiedzę, czytając artykuły o dofinansowaniach PFRON opublikowane na naszej stronie. Dowiedz się o nich więcej i pomóż swojej mamie lub babci obniżyć koszty usuwania barier!