Początek roku jest najlepszym momentem na to, aby starać się o dofinansowanie do likwidacji barier. To właśnie wtedy pojawia się największa pula środków do wykorzystania w ciągu całego roku. Obowiązywanie zasady: „kto pierwszy ten lepszy” sprawia, że nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Zobacz, jak to zrobić!
Winda dla niepełnosprawnych w bloku

Z artykułu dowiesz się:

  • gdzie złożyć wniosek o dotację z PCPR,
  • jaka jest wysokość dofinansowania do budowy windy,
  • na co możesz przeznaczyć środki pochodzące z dofinansowania ze środków PFRON?

Gdzie złożyć wniosek o dotację na windę?

Środki przeznaczone na dofinansowania na likwidację barier pochodzą z PFRON, jednak wszystkie dokumenty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS), Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Wybór placówki zależy od miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Pomóż starszym rodzicom uzyskać dotację i zmniejszyć koszty zakupu krzesełka schodowego – np. takiego, jak na filmiku!

KRZESŁO SCHODOWE DLA SENIORA W DOMU | OTOLIFT MODUL AIR

Dotacje dla niepełnosprawnych w praktyce

PFRON jest instytucją, która przyznaje środki na dofinansowania osobom niepełnosprawnym. Taki obowiązek nakłada na PFRON rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

Dzięki dotacji z PCPR możesz taniej założyć w swoim domu platformę schodową z poniższego filmiku.

Platforma schodowa dla niepełnosprawnych Extrema Logic | Dom Seniora Willa Surmia

  • Wysokość dotacji sięga nawet 95% kosztów całego przedsięwzięcia, jednak nie może być to więcej niż wysokość piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Dokładną wartość dofinansowania ustala komisja. Odbywa się to na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.
  • Zakres udzielanej pomocy może być różny w zależności od poszczególnych rejonów kraju, dlatego przed złożeniem ostatecznego wniosku warto skontaktować się z odpowiednim PCPR-em / MOPR-em / MOPS-em i porozmawiać o warunkach uzyskania dofinansowania.

O dotację na windę może się ubiegać osoba niepełnosprawna, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie. Potencjalny beneficjent powinien mieszkać na terenie danego miasta. Umowa zawierana jest z osobą niepełnosprawną, która może uzyskać dofinansowanie aż w 3 obszarach. Aby dobrze „ulokować” swój wniosek, warto poznać kilka istotnych informacji na temat każdego z nich.

Dzięki dotacji dla niepełnosprawnych możesz zlikwidować bariery także w swoim bloku. Zobacz, jak to zrobić za pomocą platformy przyschodowej.

Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych Ascendor PLK8 w bloku

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych z PFRON

Pierwszy obszar obejmuje dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Aby uzyskać wsparcie, należy m.in. zrealizować inwestycję, która ma na celu zwiększenie dostępności przestrzeni architektonicznej. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Najczęstszym przykładem takich przeszkód są schody.

W ramach tego obszaru można uzyskać dotację np. na: kupno podnośnika, windy krzesełkowej, budowę pochylni oraz montaż uchwytów i poręczy np. w toalecie.

Dofinansowanie do likwidacji barier na podnośnik ścienny
Podnośnik dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma problemy z poruszaniem się. Musi ona być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której mają zostać zlikwidowane bariery. W przeciwnym razie powinna posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu dwupoziomowym i pokonywanie schodów sprawia Ci problemy, wykorzystaj dotację z PFRON na założenie windy domowej Stiltz.

Winda domowa Stiltz DUO

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych bez tajemnic

Aby je otrzymać, trzeba m.in. zainwestować w zakup sprzętu technicznego, który pozwoli osobie niepełnosprawnej na samodzielne i niezależne funkcjonowanie. Bariery techniczne to wszelkie przeszkody wynikające z niedostosowania, lub braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

W ramach tego obszaru można uzyskać dotację np. na: zakup podnośnika, platformy schodowej, schodołaza, montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie okien i drzwi w niestandardowy sposób, kupno urządzeń umożliwiających osobie niepełnosprawnej prowadzenie samochodu, zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym.

Dofinansowanie do likwidacji barier na schodołaz gąsienicowy
Schodołaz gąsienicowy – mobilny transporter umożliwiający przewożenie osoby niepełnosprawnej po schodach zewnęrznych i wewnętrznych.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych  przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się od A do Z

Jego przyznanie ma na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi. Bariery w komunikowaniu się to wszystkie ograniczenia, które uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

W ramach tego obszaru można uzyskać dotację np. na: kupno telefonu ze wzmacniaczem lub cewką indukcyjną, kupno urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku telewizora, montaż instalacji dźwiękowej sygnalizacyjno-alarmowej, montaż sygnalizacji optycznej dzwonków do drzwi, telefonu itp.

Jeżeli masz problemy z poruszaniem się, to możesz wykorzystać dofinansowanie z PFRON na zakup takiego podnośnika pionowego.

Podnośnik dla niepełnosprawnych w bloku KALI B | Windy Schodowe

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Po zapoznaniu się ze szczegółami dotyczącymi konkretnych obszarów, łatwiej określić, jaki wniosek najlepiej złożyć. Pomocą służą też pracownicy PCPR-ów / MOPR-ów / MOPS-ów oddelegowani do obsługi osób niepełnosprawnych. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji, poszerz swoją wiedzę, czytając artykuły o dofinansowaniach PFRON opublikowane na naszej stronie. Dowiedz się o nich więcej i pomóż swojej mamie lub babci obniżyć koszty usuwania barier!