Pomyśl o dofinansowaniu jeszcze w tym roku. Wiele osób niepełnosprawnych myśli bowiem, że jeśli nie otrzymało dofinansowania do likwidacji barier na początku roku, to musi czekać kolejny rok, aby móc ponownie wystąpić o wsparcie. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ na koniec roku MOPRy/PCPRy otrzymują często drugą transzę środków na dofinansowania i to właśnie wtedy jest też szansa, aby takie wsparcie otrzymać.

Środki przyznawanie są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a ich obsługą zajmują się właśnie MOPRy i PCPRy (jednostki samorządowe).

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji, o którą występuje osoba niepełnosprawna może wynieść do 95% kosztów całego przedsięwzięcia. Nie może to być jednak więcej niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Ile wyniesie procent dofinansowania ustalane jest przez komisję.

O dofinansowanie może się starać osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie i zamieszkuje na terenie danego miasta.

Zakres pomocy

Warto pamiętać, że zakres pomocy, która zostanie udzielona, może się różnić w zależności od rejonu kraju. Zatem przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z MOPRem lub PCPRem i uzyskać informacje o szczegółach.

Pomyśl o dofinansowaniu

Wśród dofinansowań na likwidację barier można wyróżnić 3 obszary Pomyśl o dofinansowaniu z tych trzech obszarów:

  1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
  2. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych.
  3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się.

Szczegóły na temat dofinansowań

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych polega na wykonaniu czynności lub podjęciu inwestycji, które udostępnią przestrzeń architektoniczną. Do barier architektonicznych trzeba zaliczyć wszystkie utrudnienia, które występują w danym budynku i jego najbliższej okolicy. Uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Przykładowymi czynnościami w ramach likwidacji tego rodzaju barier są m.in.: zakup dźwigu osobowego, zakup podnośnika, budowa pochylni, czy montaż uchwytów.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych polega na zainwestowaniu w sprzęt techniczny, który pozwoli osobie niepełnosprawnej samodzielnie i niezależnie funkcjonować. Do barier technicznych należy zaliczyć przeszkody, które wynikają z niedostosowania lub niezastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Przykładowymi czynnościami w ramach likwidacji tego rodzaju barier są m.in.: zakup podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, zakup urządzenia umożliwiającego prowadzenie samochodu przez osobę niepełnosprawną czy zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się polega na działaniach, które mają na celu pomóc osobie niepełnosprawnej porozumiewać się z innymi ludźmi. Do barier w komunikowaniu się należy zaliczyć wszystkie ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Przykładowymi czynnościami w ramach likwidacji tego rodzaju barier są m.in.: montaż sygnalizacji optycznej dzwonków do drzwi, telefonu itp., zakup urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku telewizora czy zakup budzika wibracyjnego.

Przykłady urządzeń

W ramach dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych lub dofinansowania do likwidacji barier technicznych można starać się o np. krzesełko schodowe.

dofinansowanie krzesełko schodowe

Krzesełka schodowe są urządzeniami dźwigowymi przeznaczonymi do przemieszczania osób niepełnosprawnych z niewielką dysfunkcją narządu ruchu po schodach. W porównaniu z innymi urządzeniami dźwigowymi mają stosunkowo niską cenę.

Przykładem takich krzesełek są urządzenia brytyjskiej firmy Acorn. Urządzenia charakteryzują się bezpieczeństwem działania i prostotą obsługi. Przeznaczone są zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Posiadają też bardzo dobrą politykę sprzedaży urządzeń używanych. Firma ma w swojej ofercie zarówno krzesełka na szynie prostej (Superglide), jak i na szynie krzywoliniowej (A180).

dofinansowanie krzesełko acorn

Tutaj można znaleźć informacje na temat krzesełka Acorn na szynie prostej.

Zobacz jak działa