Wielu Polaków na co dzień nie interesuje się dofinansowaniem pochodzącym z środków PFRON lub innych ośrodków takich jak np. MOPS. Kiedy jednak dochodzi do tego, że niezbędne są dodatkowe pieniądze, chociażby na dopłatę do windy schodowej czy platformy pozwalającej poruszać się osobie na wózku, wówczas okazuje się, że konieczne są dokumenty, o których istnieniu nikt nawet nie wiedział. Wśród nich jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego dokumentu.

Czym jest Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to, jak sama nazwa mówi, dokument urzędowo potwierdzający niepełnosprawność oraz przydzielający osobie chorej jeden z trzech stopni niepełnosprawności – lekki, umiarkowany, lub ciężki. Dokument wystawiane jest przez Miejski/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie dostarczonej przez chorego dokumentacji, badania lekarskiego oraz wywiadu z pacjentem. Orzeczenie jest nadawane na czas określony lub na stałe. Może się o nie starać zarówno osoba dorosła jak i dziecko.

Do czego potrzebne jest orzeczenie?

Orzeczenie o niepełnosprawności daje możliwość skorzystania z wielu bardzo różnych udogodnień skierowanych do osób niepełnosprawnych. Wśród nich jest możliwość pozyskania stałych zasiłków jak np. zasiłek pielęgnacyjny czy specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego na naukę dla dziecka z niepełnosprawnością. Pozwala także starać się np. o dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ułatwiającego poruszanie się np. krzesełka schodowego itp. Orzeczenie jest także bardzo przydatne podczas starania się o przyjęcie do pracy. Dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z orzeczeniem przygotowane są pieniądze na częściową refundację kosztów zatrudnienia. Także osoby niepełnosprawne chcące prowadzić własną działalność gospodarczą mogą otrzymać dodatkowe środki finansowe pomagające w prowadzeniu firmy. Orzeczenie o niepełnosprawności pozwala także na korzystanie z wielu zniżek np. w pociągach czy autobusach. Również wiele instytucji publicznych takich jak np. muzea, przewiduje zniżki dla osób niepełnosprawnych, do których upoważnia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Czy orzeczenie uprawnia do renty?

Nie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do pobierania renty. Prawo do wypłacania renty przyznaje lekarz ZUS podczas specjalnej komisji określając równocześnie stopień niepełnosprawności zgodny z wytycznymi ZUS. Warto wiedzieć, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nadawane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie jest tożsame z orzeczeniem wydawanym przez ZUS. Można posiadać tylko jeden z powyższych dokumentów lub oba. Każdy z nich nadaje inne uprawnienia.

dofinansowanie PFRON

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Aby uzyskać Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć wniosek, zaświadczenie lekarskie oraz dokumentację medyczną w miejscu do tego wyznaczonym. Wniosek oraz wzór zaświadczenia można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Często wnioski są do pobrania także na oficjalnej stronie PCPR. Następnie należy wypełnić wniosek i zgłosić się do lekarza z prośbą o wypełnienie zaświadczenia lekarskiego. Dokumenty należy dostarczyć do wyznaczonego przez urząd miejsca. Następnie trzeba poczekać na wyznaczenie daty komisji. Po otrzymaniu wezwania na komisję należy udać się we wskazane miejsce. Tam po badaniu lekarskim oraz wywiadzie z pracownikiem społecznym podejmowana jest decyzja, na mocy której ubiegającemu się o orzeczenie zostaje przyznany stopień niepełnosprawności lub też otrzymuje odmowę. W przypadku odmowy przyznania stopnia niepełnosprawności można odwołać się od decyzji.

Posiadanie Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności otwiera przed osobą chorą wiele możliwości. Jak wyżej wspomniano dzięki temu dokumentowi można starać się o szereg dofinansowań przyznawanych m.in. z puli PFRON. Orzeczenie pomaga też wielu osobom, pomimo ich niepełnosprawności, znaleźć pracę w np. w zakładach pracy chronionej lub u pracodawców, którzy w zamian otrzymują refundację kosztów zatrudnienia. Orzeczenie o niepełnosprawności to także pierwszy krok na drodze do otrzymania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego lub poprawiającego jakość egzystencji – w tym także do sprzętu umożliwiającego pokonywanie barier architektonicznych takich jak windy krzesełkowe czy platformy.