Niedawno powstał poradnik „Razem dla Zdrowia. Jak skutecznie poruszać się w systemie ochrony zdrowia?”. Został on opracowany przez samorządy lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz aptekarzy we współpracy ze środowiskiem pacjenckim. Ma pomóc pacjentom poruszać się w systemie opieki zdrowotnej. Został opracowany z dbałością o czytelny i jasny przekaz oraz przyjazną formę.

Poradnik zawiera przydatne informacje z wielu obszarów. Został podzielony tematycznie i można znaleźć tam informacje na temat:
Podstawowej wiedzy o systemie zdrowia
Podstawowej opieki zdrowotnej
Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ
Szybkiej ścieżki onkologicznej
Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Zasad zapisywania na listę oczekujących
Leczenia szpitalnego
Opieki długoterminowej i paliatywnej
Opieki stomatologicznej
Rehabilitacji
Leków
Pomocy w nagłych wypadkach
Leczenia za granicą
Faktów o dostępie do opieki zdrowotnej, które warto znać
Praw pacjenta
ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta

poradnik_pacjentow1

Z poradnika można dowiedzieć się na przykład tego, że świadczeniodawca posiadający umowę z NFZ nie może pobierać od pacjentów dopłat czy opłat za świadczenia finansowane przez NFZ, czy że skierowanie do specjalisty jest ważne dopóki świadczenie nie zostanie zrealizowane (często można bowiem usłyszeć twierdzenie, że skierowanie, z powodu dawnego czasu jego wystawienia straciło swoją ważność i trzeba przedstawić aktualne). Można też dowiedzieć się tego, że skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także praktykujący prywatnie.

poradnik_pacjentow2

Będzie on stale uaktualniany, w miarę pojawiania się kolejnych zmian w systemie ochrony zdrowia oraz propozycji i uwag Czytelników.

Poradnik powstał dzięki nieformalnej koalicji „Razem dla Zdrowia”, w skład której weszli przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacji My Pacjenci.

Poradnik można znaleźć pod adresem: http://www.razemdlazdrowia.pl/poradnik

Źródło: http://www.razemdlazdrowia.pl/