Dzisiejsze media pokazują ludzi przebojowych, ambitnych i pewnych siebie. Te atuty osobowości są gwarancją pasma sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. W codziennym życiu osób niepełnosprawnych jest zupełnie inaczej niż widzimy to na szklanym ekranie. Choroba jest w wielu przypadkach przyczyną poczucia niskiej wartości człowieka, ponieważ nie zawsze realizuje się w życiu zawodowym i społecznym.

Osoby niepełnosprawne

Rola samooceny w życiu człowieka

Samoocena jest postawą wobec samej siebie. Ma ona wpływ na nastrój, zachowanie osobiste i społeczne każdego człowieka. Podstawą samooceny jest wiedza o własnej osobie, która powstaje na podstawie sądów i opinii. Dotyczą one właściwości fizycznych, psychicznych i społecznych.

W samoocenie wyróżnia się dwie postawy: samoakceptację i samoodtrącenie. Osoby, które akceptują siebie mają wysokie mniemanie o sobie oraz cechują się pewnością siebie. Taka postawa pozwala na realizację śmiałych zamierzeń mimo napotykanych trudności. Te osoby wiele w życiu osiągają, potrafią wykorzystać swój potencjał, są przebojowe i śmiało patrzące w przyszłość.

Wybór postawy zależy od opinii osób, które mają jakieś znaczenie w życiu osoby niepełnosprawnej np. rodzina, przyjaciele.

Samoocena osób niepełnosprawnych
Wysoka samoocena pełni istotną rolę w osiąganiu życiowych celów.

Przyczyny niskiej samooceny

Niska samoocena (samoodtrącenie) łączy się z poczuciem doznanej krzywdy. Osoba cechująca się poczuciem niższości widzi w swoim życiu same porażki, negatywne działania, ma do życia pesymistyczne nastawienie i brak jej wiary we własne możliwości. Taką postawę przejawiają niektóre osoby niepełnosprawne, osoby po nagłych wypadkach i przewlekle chore. Te osoby uważają się za małowartościowe, gdyż nie są aktywne zawodowo i nie spełniają wyznaczonych im ról społecznych. Są apatyczni ze skłonnościami do stanów depresyjnych.

Bariery architektoniczne
Osoba niepełnosprawna może być aktywna zawodowo.

Jak pokonać samego siebie?

Aby zmienić negatywne nastawienie do wszelkich działań, należy robić to, co najlepiej nam wychodzi, to co lubimy robić najbardziej, coś co daje uczucie przyjemności. Pomocą w dążeniu do zmiany negatywnej postawy będzie zmiana toku pesymistycznego myślenia. Dobrym sposobem jest założenie konkretnego działania i uporczywe dążenie do celu. Pozytywne efekty daje np. rehabilitacja, uczestniczenie w kursach lub innych zajęciach dających widoczne rezultaty.

Nie należy porównywać się z innymi, ponieważ zawsze znajdą się lepsi. Porównywać trzeba własne osiągnięcia i oceniać swoje wyniki dotychczasowej pracy. Pomocni tu będą pozytywnie myślący ludzie. Ich obecność pomoże zobaczyć inne oblicza zdarzeń. Przykłady ludzi, którzy przeszli podobne etapy choroby i rehabilitacji mogą mieć pozytywny wpływ na dokonanie zmian w dotychczasowym życiu.

Joanna Pąk