Wiele osób niepełnosprawnych ma często problem ze znalezieniem miejsca do parkowania. Nie każdy jednak wie, że może się starać o wyznaczenie „koperty” miejsca parkingowego pod swoim budynkiem lub w jego pobliżu. Zobacz, jak to zrobić!

Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się:

  • jaka jest podstawa prawna umożliwiająca wyznaczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej,
  • jak w praktyce wygląda tworzenie takiego miejsca parkingowego,
  • co możesz zrobić, jeśli otrzymasz odmowę wyznaczenia miejsca postoju.

Miejsce parkingowe dla osoby na wózku inwalidzkim

Możliwość wyznaczenia miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), po szczegółowej ocenie ogólnej liczby miejsc do postoju i ilości już dostępnych miejsc zastrzeżonych. Miejsce postojowe oznacza się znakami pionowymi: D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 „tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej”, oraz poziomymi: P-20 „koperta” wraz z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.

Osoba niepełnosprawna
Wózek inwalidzki

Wyznaczanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych w praktyce

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych.
Jak uzyskać dofinansowanie PFRON?

Pierwszym krokiem przy staraniu się o wyznaczenie miejsca jest ustalenie, kto zarządza ruchem na drodze, przy której miałoby się znaleźć miejsce na „kopertę”. Możesz to zrobić, dzwoniąc do urzędu dzielnicy, gminy lub zarządu dróg miejskich, pisząc maila z takim zapytaniem lub osobiście udając się do tychże instytucji.

Kiedy już ustalisz, kto zarządza ruchem na drodze, przygotuj wniosek zawierający informacje na temat lokalizacji wybranego miejsca parkingowego oraz uzasadnienie potrzeby jego stworzenia. Do złożenia wniosku nie jest potrzebna karta parkingowa. Możesz jednak dołączyć jej kopię (zyskasz wtedy dodatkowy argument za wyznaczeniem miejsca parkingowego). Kopię złożonego pisma warto zachować jako dowód. Powinny się na niej znaleźć pieczątka urzędu i data złożenia.

Osoba na wózku inwalidzkim.
Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Po tych czynnościach pozostaje już tylko czekać na odpowiedź z urzędu. Zwykle to wystarczy, aby miejsce zostało wyznaczone. Nie zawsze jednak wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie. Odmowa może nastąpić np. wtedy, gdy wskazana lokalizacja miejsca parkingowego może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub go utrudniać.

Oferta na krzesełka schodowe

Miejsce parkingowe – o czym musisz pamiętać?

Warto pamiętać, że w przypadku „kopert” wyznaczanych poza drogami publicznymi, np. wewnątrz osiedla, decyzję o ich utworzeniu podejmuje zarządca terenu lub jego właściciel. Możesz zatem wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściciela konkretnego terenu, np. do wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli na wniosek o wytyczenie „koperty” otrzymasz decyzję odmowną, możesz dochodzić wydzielenia miejsca parkingowego przez wspólnotę na drodze sądowej. Koszty oznaczenia „koperty” ponosi w całości zarząd drogi lub właściciel terenu.

Procedura nie jest skomplikowana i warto podjąć te zabiegi, aby móc cieszyć się wygodnym miejscem do parkowania.

Miejsce parkingowe
Miejsce dla niepełnosprawnych.
Sprawdź modele windy Stiltz.