PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to organizacja mająca na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w społeczeństwie. Za pośrednictwem Funduszu osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o środki na różnego rodzaju cele takie jak np. pokonywanie barier w komunikacji czy wspieranie aktywności zawodowej. Wśród wielu programów obsługiwanych przez PFRON jest program mający na celu pomoc w likwidacji barier architektonicznych. Fundusze z tego programu mogą być wykorzystane m.in. na dofinansowanie domowych wind, krzesełek schodowych itp. Dofinansowanie PFRON w niektórych wypadkach może pokryć nawet 95% ceny urządzenia i jego montażu, dlatego warto postarać się o ich pozyskanie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoba starająca się o dofinansowanie ze środków PFRON musi spełniać kilka warunków:

 • Musi posiadać dokument potwierdzający jej niepełnosprawność. Może to być orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny.
 • Osoba starająca się o dotację nie może mieć zaległości w stosunku do Funduszu.
 • O dofinansowanie nie może starać się osoba, która w okresie ostatnich 3 lat otrzymała pieniądze z tego samego programu.
 • O dofinansowanie nie może starać się osoba, która w okresie ostatnich 3 lat była stroną w umowie z PFRON, z powodu której umowa została rozwiązana.

Jak duże środki można otrzymać na usuwanie barier architektonicznych?

Program likwidacji barier architektonicznych umożliwia dopłatę do 95% inwestycji.

Warto przy tym wspomnieć, że kwota dofinansowania może być niższa niż wskazane wyżej 95%. Wysokość dopłaty uzależniona jest od aktualnych wytycznych stosowanych w konkretnych urzędach przyznających środki finansowe.

Jak pozyskać dotację na usuwanie barier architektonicznych?

Aby pozyskać pieniądze z programu likwidacji barier architektonicznych należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy wraz z odpowiednimi dokumentami. Najczęściej rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie z PFRON zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, dlatego to tam należy udać się po wniosek oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące pozyskania dotacji.

Poza wypełnionym wnioskiem osoba ubiegającą się o środki finansowe musi złożyć również inne dokumenty w tym:

 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • Zaświadczenie od lekarza prowadzącego;
 • Dokument tożsamości np. dowód osobisty;
 • Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, stale
  zamieszkiwanego przez osobę niepełnosprawną, w którym ma nastąpić likwidacja
  barier architektonicznych;
 • Aktualne zdjęcia pomieszczenia, w którym miałyby zostać wprowadzone zmiany;
 • Plan wprowadzenia zamian;
 • Kosztorys;
 • Fakturę proforma.

Lista dokumentów wymaganych w konkretnych urzędach może nieco się różnić. Dlatego warto dokładnie dowiedzieć się, co należy przygotować przed złożeniem wniosku.

Pamiętaj!

Dokumenty dotyczące wyceny, kosztorysu czy planu montażu możesz pozyskać kontaktując się z nami. Pomożemy Ci również w skompletowaniu wszystkich innych dokumentów, które umożliwią pozyskanie dofinansowania z PFRON.

O czym warto wiedzieć starając się o dotację?

Jeśli chcesz starać się o dofinansowanie z programu PFRON musisz pamiętać, że pieniądze przyznawane są jako dopłata do wykonania inwestycji, a nie jako refundacja poniesionych kosztów. Oznacza to, że o środki finansowe musisz starać się przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wszystkie działania wykonane przed pozyskaniem środków nie podlegają refundacji.

Urządzenia ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się nie należą do najtańszych. Dofinansowanie do zakupu urządzenia i jego montażu jest bardzo pomocne, dlatego warto wiedzieć jak starać się o dodatkowe pieniądze. Od lat zajmujemy się montażem krzeseł schodowych oraz wind domowych z dofinansowaniem z PFRON. Chętnie pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pozyskaniem pieniędzy.