W obecnych czasach oferowane są atrakcyjne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. Dzięki nim można obniżyć koszty likwidacji barier architektonicznych nawet o 95 proc. W tym artykule dowiesz się o najistotniejszych informacjach dotyczących dotacji z PCPR, a także, na co można przeznaczyć środki z PFRON. Odpowiemy także na pytanie czy można otrzymać dofinansowanie do małej windy domowej?

Mała winda do domu z dofinansowaniem
Mała winda do domu z dofinansowaniem

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych – kto je przyznaje?

Podstawową instytucją przyznającą dofinansowania dla niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki uzyskuje się poprzez złożenie wniosku do PCPR-u, MOPR-u lub MOPS-u właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dzięki takim dofinansowaniom osoba niepełnosprawna może polepszyć jakość swojego życia. Przykładowo środki pozwolą zamontować w domu bądź mieszkaniu dwupoziomowym komfortową windę Stiltz. Można wykorzystać je również na inne rzeczy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wykorzystanie środków z dotacji PCPR

Z dofinansowania PFRON można na przykład zbudować dla osoby niepełnosprawnej pochylnię. Środki te przeznaczone mogą też być na kupno dźwigu osobowego, podnośnika i nie tylko. Do tego dolicza się również:

-instalację uchwytów np. w toalecie,

– instalację poręczy w ciągach komunikacyjnych,

– likwidację progów,

– likwidację różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg.

Środki z dofinansowania PFRON osoby niepełnosprawne przeznaczają także na wymianę ościeżnicy oraz drzwi na szersze. Oprócz tego trzeba wspomnieć o montażu podłóg antypoślizgowych i nie tylko. Wśród rzeczy na które można otrzymać dofinansowanie jest także zakup i montaż się też platformy schodowej, która likwiduje bariery powstałe na schodach. Środki z dotacji PFRON pozwalają na instalację jej w bardzo korzystnej cenie.

Najtańsza winda schodowa
Najtańsza winda schodowa

Dofinansowanie likwidacji barier

Warto wiedzieć o tym, że o dofinansowania likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która ma problemy z poruszaniem. Warunkiem jest jednak to, iż jest ona właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery architektoniczne. Alternatywą jest posiadanie zgody właściciela lokalu bądź budynku mieszkalnego, w którym ma zostać zainstalowana winda dla niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do windy domowej

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych może być przeznaczone na instalację sprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób. A także na zmianę sposobu oświetlenia albo na trwałe znakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje niepełnosprawny. Do tego dolicza się też kupno, dostawę, montaż podnośnika pionowego, platformy schodowej bądź transportera schodowego. Innym jego przeznaczeniem jest kupno:

-urządzenia, które pozwala osobie niepełnosprawnej prowadzenie samochodu,

-wózka inwalidzkiego napędzanego prądem,

-innego sprzętu likwidującego bariery techniczne wskazany przez lekarza specjalistę.

Podsumowanie

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna. Osoba ta musi uzasadnić potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Winda domowa marki Stiltz to jeden z wielu przykładów wind domowych, które można założyć taniej, dzięki użyciu środków pochodzących z dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. Trzeba też pamiętać też o tym, że dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje tylko tym, którzy mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.